PROVIMET E LIRIMIT  2019

0
488

PROVIMET E LIRIMIT

Loading...

PROVIMET E LIRIMIT  2019

PROGRAMET ORIENTUESE TË PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2018-2019

LËNDËT:

Datat e Provimeve te Lirimit 2019

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2018-2019  –  GJUHË E HUAJ

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2018-2019  –  GJUHË SHQIPE

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2018-2019  –  MATEMATIKË

 

PROVIMET E LIRIMIT  2017

Udhëzim Nr. 6, datë 07.03.2017 Për një ndryshim në udhëzimin Nr.3, dt. 13.02.2017 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2016-2017”

URDHËR NR.64 DATË 13.02.2017 PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PROCEDURAT E ORGANIZIMIT DHE ZHVILLIMIT TË PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2017” DHE RREGULLORE PËR “PROCEDURAT E ORGANIZIMIT DHE ZHVILLIMIT TË PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2017”

UDHËZIM NR.3 DATË 13.02.2017 “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, VITI SHKOLLOR 2016-2017”

LËNDËT:

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – GJUHË ANGLEZE

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – GJUHË FRËNGE

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – GJUHË GJERMANE

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – GJUHË ITALIANE

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – GJUHË SHQIPE

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT 2017 – MATEMATIKË

 

PROVIMET E LIRIMIT  2016

Skema e vlerësimit, matematikë

Skema e vlerësimit, gjuhë shqipe

Skema e vlerësimit, gjuhë angleze (niveli A2)

Skema e vlerësimit, gjuhë italiane (niveli A2)

Skema e vlerësimit, gjuhë frënge (niveli A2)

Skema e vlerësimit, gjuhë gjermane (niveli A2)

 

PROVIMET E LIRIMIT  2015

Skema e vlerësimit, Matematikë

Zgjidhje Matematike, klasa 9

Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe

Provimi i Lirimit, anglisht   —   Skema e vlerësimit

Provimi i Lirimit, italisht   —   Skema e vlerësimit

Provimi i Lirimit, gjermanisht   —   Skema e vlerësimit

Provimi i Lirimit, frengjisht   —   Skema e vlerësimit

Provimet e Lirimit, provimi i detyruar, gjuhë e huaj


PROVIMET E LIRIMIT  2014

Udhëzim për zhvillimin e Provimeve Kombëtare 2014, sesioni II

Gjuhë Shqipe – Provimi i lirimit 2014

Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe 2014

Matematikë, zgjidhje – Provimi i lirimit 2014

Skema e vlerësimit, Matematikë 2014

 

PROVIMET E LIRIMIT  2013

Skema e vlerësimit, provimi i lirimit 2013 – Matematikë sesioni II

Skema e vlerësimit, gjuhë shqipe, vjeshta 2013

Udhëzim për zhvillimin e provimeve të lirimit 2013

Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe

Provimi i lirimit, Gjuhë Shqipe

Skema e vlerësimit, Matematika

Provimi i lirimit, Matematika

Komento:
Loading...